top of page

Wie is Marc?

Ik ben een jurist met decennia ervaring op het snijpunt van expertise, beleid, samenleving en bedrijf. Mijn loopbaan is een mix van onderzoek, docentschappen, opdrachten en leidinggevende functies in de Verenigde Staten, Europa, Australië en Azië, academisch, in de zakelijke dienstverlening en in de denktankwereld. 


Als strategie consultant verbind ik de markt- en niet-markt-trends transnationaal voor bedrijven, organisaties en overheden in groei of verandering. Aan de Universiteit Gent doceer en exploreer ik over sociaal recht, de Europese Unie, globalisering en grondrechten in ondernemingen. 

Q&A

Engagement

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 

Dit officieel beleidsorgaan volgt maatregelen op met betrekking tot de bevordering van de werkgelegenheid en het tewerkstellingsbeleid, en het onderzoekt voorstellen tot bevordering van de arbeidscreatie. 

JobRoad VZW

JobRoad loodst mensen voor wie een gepaste job moeilijker bereikbaar is naar een geschikte werkgever. De heel persoonlijke aanpak doorbreekt barrières van taal, mobiliteit en competentie die een vlotte toegang tot de arbeidsmarkt bemoeilijken.

Itinera Institute

Denktank Itinera is een vrijplaats die gedurfd en constructief werkt aan strategische expertise voor een betere toekomst en een beter bestuur van dit land.

i-mens

i-mens is een onafhankelijke zorgorganisatie die er is er voor iedereen, in elke fase van het leven. Van voor de geboorte tot aan de laatste levensfase. I-mens brengt alle zorg aan huis opdat u uw eigen leven in handen kan blijven houden.

bottom of page