top of page

European Union Intern Market
& Labour Law: Friends or Foes?

European Internal Market.jpg
engels.png

Is Europa een bonus of een bedreiging voor arbeidsbescherming en grondrechten? Dit boek exploreert de dynamiek tussen Europese economische integratie en sociale bescherming, met steeds weer wisselende en soms paradoxale conclusies. Een verhaal van hoe het sociale Europa bestaat, soms bedoeld, soms onbedoeld.

bottom of page